General meeting of whole Sangat on July 26, 2015

Published July 16, 2015 by admin in Uncategorized

ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ !!!
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤੇਹ !!!

ਮਾਨ ਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,

ਆਪ ਜੀ ਨੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਤੀ 26.07.2015 ਨੂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੋਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ .ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਖਣੇ ਜੀ .

Wahe Guru Ji Ka Khalsa !!!
Wahe Guru Ji Ki Fateh !!!

Respected Sadh Sangat Ji,

We would like to inform you all that a general meeting of whole Sangat has been called on July 26, 2015. The meeting shall immediately start at 12pm after the Bhog in our Guru Ghar. Opinions and suggestions from Sangat for the improvement of our Guru Ghar will be discussed during the meeting. All Sangat is kindly requested to please attend the meeting.

No Response to “General meeting of whole Sangat on July 26, 2015”

Comments are closed.