Program for Prakash Divas of Guru Nanak Dev Ji

Published November 16, 2016 by Paramjit Singh in event

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,

ਆਪ ਸਬ ਨੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਲਮੇਰ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਮਿਤੀ 18.11.2016 ਨੂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਗੇ ਅਤੇ ਭੋਗ ਐਤਵਾਰ ਮਿਤੀ 20.11.2016 ਨੂ ਪਵੇਗਾ . ਮਿਤੀ 19.11.2015 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਗੀ . ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਤਿਨੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੀਮਿਤੀ ਸਮੇ ਵਿਚੋ ਸਮਾਂ ਕੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆ ਜੀ!!!

Respected Saad Sangat Ji,

It is cordially requested that on the occasion of Prakash Diwas of Dhan Dhan Shri Guru Nanak Dev Ji and Akhand Path shall commence on Nov 18, 2016 in Guru Ghar Almere and the bhog shall be held on Nov 20, 2016.
May the celebration of this great occasion further strengthen the bonds of relationship between all the sangat!!!

Sewa of Shri Nishan sahib will be held on Saturday, Nov 19 at 10am. All Sangat is humbly requested to please participate in all these three days program of our GuruGhar and contribute your uttermost sewa to Guru Ghar.

No Response to “Program for Prakash Divas of Guru Nanak Dev Ji”

Comments are closed.